MINNESCEREMONI
En personlig begravningsceremoni

Den personliga berättelsenEn borgerlig ceremoni är alltid unik.
Det beror på att det är önskemålen som styr innehållet och alla är vi olika. Vi sörjer på olika sätt, vi tänker olika runt bortgång och avsked.

En borgerlig begravning följer ingen förutbestämd ordning.
Den kan vara kortare eller längre; stor i sitt omfång eller enklare. Även den enklaste ceremoni behöver vara genomtänkt så att inte syftet med den går förlorad.

Nyckeln till att skapa en ceremoni oavsett storlek och omfång, handlar om att lyssna på den personliga berättelsen. I bland finns mycket nerskrivet som en förberedelse som gjorts av den som gått bort.
En stor hjälp är förstås också vad närstående kan berätta.

Om man som närstående känner att det är svårt att komma på vad man ska berätta om behöver man inte vara orolig. Som officiant har man många frågor att ställa och då kan den personliga berättelsen utgå från dessa frågor.
Begravningen behöver inte bara handla om den som gått bort utan kan också spegla närståendes upplevelser.


Som officiant vill jag fånga upp alla skiftningar och aspekter:
sorgen och saknaden, men kanske allra mest
det ljusa som handlar om den glädje och den tid man delat.
Ceremonin och dess tal får mer än gärna innehålla glädjeämnen och annat som kan bryta det som är tungt. Då skapas en balans i ceremonin.
Att balansera och variera utifrån den personliga berättelsen är en viktig del i officiantens arbete.

Minnesceremoni


Kontaktuppgifter

Kontakta mig för kostnadsfri rådgivning inför val av ceremoni och val av begravningsbyrå.

Telefon:
0706 88 49 57

Jag finns även på Facebook där du har möjlighet att dela med dig av dina tankar eller erfarenheter.
Facebook.com
/borgerligbegravning

Välkommen!

Pernilla Andersson

Så här låter jag

Musiken i en begravningsceremoni är för många ett bestående minne.
Den uppfattas ofta som ett viktigt inslag i ceremonin.
Musik tilltalar oss, lockar fram de känslor och den stämning som vi vill ska finnas med i ceremonin.
Den erbjuder också en fristad att vila sig i under en känslofylld och utsatt stund.
I min tjänst ingår solosång om man önskar det.
Exempel

Fler lyssningsexempel