MINNESCEREMONI
En personlig begravningsceremoni

TalVad ska man tänka på inför minnestalet?
En begravningsceremoni består av många delar men det så kallade minnestalet
upplever många som en av de viktigaste pusselbitarna.
I minnestalet blir det extra tydligt om man lyckats fånga och spegla den personliga berättelsen.
Kan verkligen officianten som inte kände den som gått bort göra det?
Jag vill påstå att det är bra att officianten inte kände den avlidne.
Har man en personlig relation antingen till de närstående eller den som gått bort riskerar man att talet färgas av ens egna känslor och minnen. Det är viktigt att alla som är gäster vid begravningen ska kunna känna igen sig i det som sägs och en skicklig officiant kan med sina verktyg och professionalism göra rätt förhandsforskning och sätta samman talet så att det blir balanserat.
Dessutom är officianten en van talare och har förmågan att framföra talet så att det kan nå ut till alla.
Jag skriver alltid ner talet och erbjuder de närstående möjlighet att ta del av talet innan ceremonin om man önskar det.

Det bör vara officianten som har huvudansvaret för de talade delarna i ceremonin men det hindrar inte att någon som kände den som gått bort medverkar med ett mindre tal eller till exempel läser en dikt.

Minnesceremoni


Kontaktuppgifter

Kontakta mig för kostnadsfri rådgivning inför val av ceremoni och val av begravningsbyrå.

Telefon:
0706 88 49 57

Jag finns även på Facebook där du har möjlighet att dela med dig av dina tankar eller erfarenheter.
Facebook.com
/borgerligbegravning

Välkommen!

Pernilla Andersson

Så här låter jag

Musiken i en begravningsceremoni är för många ett bestående minne.
Den uppfattas ofta som ett viktigt inslag i ceremonin.
Musik tilltalar oss, lockar fram de känslor och den stämning som vi vill ska finnas med i ceremonin.
Den erbjuder också en fristad att vila sig i under en känslofylld och utsatt stund.
I min tjänst ingår solosång om man önskar det.
Exempel

Fler lyssningsexempel