MINNESCEREMONI
En personlig begravningsceremoni

GästernaSom gäst vill man veta vad som förväntas:
Hur man ska vara klädd, om man ska ta med blommor eller ordna med en minnesgåva.
Kommer det att finnas ett avsked (defilering)?
Eller önskar de närstående kanske andra sätt att hedra den som gått bort?
Kommer det att vara en öppen minnesstund med förtäring i anslutning till begravningen?
Om man som gäst vill säga några ord är det bra att veta innan om det lämpar sig vid ceremonin eller vid en eventuell minnesstund. Kanske lämpar det sig inte alls med något tal från gäster?

All sådan information är bra om begravningsgästerna känner till, gärna i god tid innan.

Vad gäller själva ceremonin ska alla som är på begravningen känna att de är välkomna och att det är uppskattat att de är där. Där spelar officianten en stor roll, hur närstående och gäster sätts i centrum i det som sägs. Om alla som är på begravningen känner sig bekräftade blir begravningen ett led i sorgeprocessen för alla som deltar.
Ibland kan det vara så att man behöver tänka igenom val av musik med hänsyn till gästerna.
Det är i vilket fall bra om man vet att det val man gjort av innehåll för ceremonin inte kan upplevas som stötande av någon.

Minnesceremoni


Kontaktuppgifter

Kontakta mig för kostnadsfri rådgivning inför val av ceremoni och val av begravningsbyrå.

Telefon:
0706 88 49 57

Jag finns även på Facebook där du har möjlighet att dela med dig av dina tankar eller erfarenheter.
Facebook.com
/borgerligbegravning

Välkommen!

Pernilla Andersson

Så här låter jag

Musiken i en begravningsceremoni är för många ett bestående minne.
Den uppfattas ofta som ett viktigt inslag i ceremonin.
Musik tilltalar oss, lockar fram de känslor och den stämning som vi vill ska finnas med i ceremonin.
Den erbjuder också en fristad att vila sig i under en känslofylld och utsatt stund.
I min tjänst ingår solosång om man önskar det.
Exempel

Fler lyssningsexempel