MINNESCEREMONI
En personlig begravningsceremoni

AnnonsenFörst när man gjort alla val inför begravningen och vet att de är praktiskt genomförbara kan man beställa en dödsannons. Det är genom annonsen som man underrättar alla och informerar om vad som har hänt och vad som ska hända nu. Man berättar genom annonsen om man vill bjuda in till begravningen.
Annonsen kan också innehålla tack och postgiro eller bankgironummer till olika hjälpfonder.
Då måste alla detaljer vara klara:

- De personer man vill ska medverka är tillgängliga
- Plats och tid för ceremonin är bokad
- Kistan klar och den avlidne hinner bli bisatt (klädd och lagd i kistan)
- Plats för förtäring bokad
- Blommor med band eller andra dekorationer finns att tillgå

Det finns många parametrar som ska stämma och som dödsannonsen ska berätta om.
Ett annat exempel som gärna kan framgå redan i annonsen är om man inte vill ha avsked vid kistan,
det som kallas för defilering; det vill säga då var och en ska gå fram och lägga sin handblomma.
Klädsel kan också anges i annonsen.

Om man vill ha begravningen i kretsen av de närmaste är situationen en annan.
Då kan man sätta in annonsen redan innan alla detaljer runt ceremonin är klara.
Man kan också välja att sätta in annonsen i efterhand: Begravningen har ägt rum.

Minnesceremoni


Kontaktuppgifter

Kontakta mig för kostnadsfri rådgivning inför val av ceremoni och val av begravningsbyrå.

Telefon:
0706 88 49 57

Jag finns även på Facebook där du har möjlighet att dela med dig av dina tankar eller erfarenheter.
Facebook.com
/borgerligbegravning

Välkommen!

Pernilla Andersson

Så här låter jag

Musiken i en begravningsceremoni är för många ett bestående minne.
Den uppfattas ofta som ett viktigt inslag i ceremonin.
Musik tilltalar oss, lockar fram de känslor och den stämning som vi vill ska finnas med i ceremonin.
Den erbjuder också en fristad att vila sig i under en känslofylld och utsatt stund.
I min tjänst ingår solosång om man önskar det.
Exempel

Fler lyssningsexempel