LÖFTESCEREMONI
Borgerlig vigsel / Sång vid vigsel
Under min tid som borgerlig vigselförrättare märkte jag en önskan hos paren som skulle viga sig att den borgerliga vigselceremonin borde vara mer omfattande. Precis som vid en kyrklig vigsel önskar många att ceremonin ska innehålla både musik och tal för att lyfta fram det speciella och högtidliga med ceremonin. Många väljer också en annan plats än stadens kommunhus eller rådhus för att genomföra den borgerliga vigseln. Ofta har man planerat en fest för familj, släkt och vänner men även om man inte gjort det utan vill ha en ceremoni i enkelhet kan man ändå välja en mer personlig plats att förrätta vigseln på.

Själva vigselakten styrs av den borgerliga vigselförrättaren och dess innehåll regleras av den lagtext som finns, men utöver det är man fri att skapa sin egen personliga ceremoni. För att vigas i laglig mening behöver man med andra ord en borgerlig vigselförrättare samt göra en hindersprövning. Er kommun hjälper er.

Jag är inte vigselförrättare utan endast ceremonimästare i samband med vigseln. Själva vigseln, den handling som gör att man juridiskt sett blir makar, kan man genomföra innan Löftesceremonin vid en kortare ceremoni i stadshuset eller i samband med Löftesceremonin. Då ber man helt enkelt vigselförrättaren att komma till Löftesceremonin och genomföra den juridiska vigseln som en del av ceremonin.

Kontaktuppgifter

Kontakta mig för kostnadsfri rådgivning inför er löftesceremoni.

Telefon:
0706 88 49 57

Välkommen!

Pernilla Andersson