NAMNGIVNINGSCEREMONI
Borgerligt dop / Namngivning

Vad är en Välkomstceremoni?När ett barn kommer in i en familj finns en längtan att få välkomna barnet in i gemenskapen. Hur den gemenskapen ser ut kan vara olika men ofta vill man bjuda in familj, släkt och vänner för en fest i samband med till exempel ett dop. Vid ett kyrkligt dop tas man upp i församlingens gemenskap men vid en Välkomstceremoni handlar det om gemenskapen i den nära kretsen. Namnen får barnet egentligen redan när man fyller i blanketten hos Skatteverket.

En Välkomstceremoni kan ta fasta på och lyfta fram många olika saker. Man kan göra en fin ceremoni runt namnen; varför man valt just dessa namn och dess betydelse. Man kan lyfta fram barnets mysterium, det lilla livet som redan är en personlighet men som med hjälp av de vuxna i sin närhet ska växa och utvecklas till en trygg individ. Teman är därför ofta kärlek, gemenskap, ansvar, glädje, men också omsorg och längtan.

Det finns många sånger eller dikter att bygga ceremonin runt och man kan ha olika moment som lyfter fram det högtidliga; tända ljus, använda blommor eller vatten och skapa symbolhandlingar. En viktig aspekt är dock att ceremonin inte får vara för lång, både för barnets skull, för de som ska hålla barnet och för gästerna som ofta också består av många barn! Det är viktigt att stunden får vara personlig och nära men också med en tydlig kärna och inte alltför utdragen. Kanske väljer man inslag som de barn som är gäster känner igen sig i? Man kan sjunga en sång som barnen kan, eller läsa en ramsa. Möjligheterna är många.

Det allra viktigaste i en Välkomstceremoni handlar dock inte om det lilla barnet som ska välkomnas utan om de som har glädjen att få vara med vid denna stund. Barnet vet inte vad som sker men alla vuxna kommer att minnas och har som uppgift att berätta för barnet och det skapar ett förtroende. De som närvarar är inbjudna för att de är viktiga personer i föräldrarnas liv och därmed också i det lilla barnets liv. Alla gäster ska känna det, känna sig bekräftade och ta del av sitt ansvar men också den enorma glädje som det nya livet innebär för gemenskapen i just den kretsen man tillhör.


Så kom du då till oss du älskade barn
och grep våra hjärtan med kraft.
Med ens fick allting mera mening,
långt mer än det någonsin haft.
Du ler så du strålar, din själ lyser klar,
du fångar all ömhet omkring.
Små fötter och fingrar, din hud och din doft,
så underbart skapat allting.
Ditt liv skall vi följa och finnas för dig
och dela din glädje och sorg.
När skuggorna hotar ditt solsken,
är vi din tryggade borg.
Idag lyfts du fram inför vänner och släkt,
den gåva vi fått att bevara;
Ett barn att få älska och skydda från ont,
en lycka för stor att förklara.

Kontaktuppgifter

Kontakta mig för kostnadsfri rådgivning inför namngivning.

Telefon:
0706 88 49 57

Välkommen!

Pernilla Andersson