LÖFTESCEREMONI
Borgerlig vigsel / Sång vid vigsel

Exempel på programMan kan komponera en ceremoni med hjälp av olika beståndsdelar ex.vis:
Tal
Dikter
Sånger
Löftesord
Vigselakt (av en borgerlig förrättare som måste vidtalas av er)

Förslag till upplägg av vigselceremoni

Inledning
Välkommen

Dikt

Solosång

Tal

Ord till brudparet

Vigselakt (om en borgerlig vigselförrättare finns med)

Löftesord
Pernilla hjälper till med formulering och framförande om man inte vill göra det själv.

Dikt

Slutord
Lycka och välgångsord till brudparet

Solosång


Som ceremonimästare tar jag på mig rollen att hålla samman hela stunden.
Jag håller i tråden från första början till dess att ceremonin är avslutad.
Musik är alltid ett bra medel för att skapa stämning och att inleda och avsluta med musik är därför en god idé.
En tydlig inledning skapar trygghet; jag hälsar välkommen och skapar den röda tråden för ceremonin.
Sedan kan dikter, musik, sång och tal både av mig och andra följa och vi bestämmer innan i vilken ordning så att stunden får en balans och en bra dynamik.


”Ingen får mig att känna som du
Ingen får mig att älska som du
Du fyller mina dagar med hopp och kärlek
Du hjälper mig framåt när livet vill bakåt
Som tack ger jag dig min kärlek, min trohet och min vänskap”

Kontaktuppgifter

Kontakta mig för kostnadsfri rådgivning inför er löftesceremoni.

Telefon:
0706 88 49 57

Välkommen!

Pernilla Andersson