LÖFTESCEREMONI
Borgerlig vigsel / Sång vid vigsel

Upplägg av ceremoninJag är inte vigselförrättare men jag hjälper till med att planera och genomföra det som kan ske runt den borgerliga vigseln. Tillsammans med mig går ni igenom ceremonins upplägg och innehåll. Jag bidrar med min erfarenhet efter att ha varit med om att planera många vigslar både inomhus och utomhus, i hemmet, på restaurang eller annan lokal, eller varför inte ute i det fria på stranden eller på ängen?
Ni kan välja musik eller solosånger som jag ordnar med.
I tjänsten ingår alla sånger som finns under rubriken Sånger och dessa framförs tillsammans med gitarr eller piano. Man kan också välja inspelad musik.

Ceremonin kan innehålla flera olika delar; till exempel diktläsning som jag också hjälper till med.
Att hitta ett personligt tilltal för ceremonin är en viktig uppgift för en ceremoniförrättare.
Jag träffar er inför vigseln och vi går noga igenom era önskemål och framför allt vill jag lyssna på er och lära känna er lite som personer. Orden som sägs vid ceremonin ska spegla just er och er kärlek och här kommer vi till själva namnet Löftesceremoni. Många uttrycker en önskan att få sätta ord på sin kärlek mer än att bara säga Ja.
Om man vill kan därför ceremonin innehålla just en del där ni båda får säga något personligt till varandra.
Det kan handla om vilka egenskaper man har som gör att man är speciell eller om hur man fann varandra
och hur livet varit fram till nu och vad man önskar och hoppas på inför framtiden.
Här finns utrymme för helt egna idéer som kan vara omfattande med stora tankar
eller väldigt enkla med jordnära ord. Hur ni än vill göra så hjälper jag till både med att skriva och framföra orden. Ni behöver alltså inte prata under ceremonin om ni inte vill, jag gör det åt er.
Jag kommer också att sätta ihop ett personligt tal till er som jag framför under ceremonin.
Det finns därför många inslag att fundera över och jag är med er och kan starta upp processen i god tid innan vigseln så att allt får mogna. Ni får också gärna ta det av det jag tänkt säga innan vigseln så att ni känner att alla ord är rätt. En vigselceremoni kan vara allt från 20 minuter till upp emot ca 45 minuter, beroende på hur omfattande man vill ha den. Val av musik, tal och dikter avgör.
I min tjänst ingår högtalare och mikrofon för det jag framför, eventuella andra medverkande får ordna sin egen utrustning. Jag spelar heller inte till någon annans sång.

Kontaktuppgifter

Kontakta mig för kostnadsfri rådgivning inför er löftesceremoni.

Telefon:
0706 88 49 57

Välkommen!

Pernilla Andersson